Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 2 namen in deze lijst die beginnen met de letter Z.
Zitting of zittingsjaar
De zitting of zittingsjaar is het werkjaar van de Raad. In de praktijk begint het zittingsjaar van de Raad op de woensdag volgend op de derde maandag van september. Tijdens de openingsvergadering presenteert het College de beleidsverklaring voor dat zittingsjaar. Het zittingsjaar staat gedrukt op de documenten van de Raad: bijvoorbeeld zitting 2018-2019.
Zittingsperiode
Een zittingsperiode is de termijn waarvoor een parlement verkozen wordt. De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt verkozen voor vijf jaar. Zo'n zittingsperiode wordt ook legislatuur genoemd. Een legislatuur of zittingsperiode wordt ingedeeld in zittingen of zittingsjaren.