Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er is momenteel 1 naam in deze lijst die begint met de letter U.
Uitgebreid Bureau
Het Uitgebreid Bureau van de Raad bestaat uit de leden van het Bureau, uitgebreid met de voorzitters van de erkende politieke fracties. De samenstelling van het Uitgebreid Bureau wordt gepubliceerd via Stuk 1. De voorzitter van de Raad is ook de voorzitter van het Uitgebreid Bureau. Voor het zittingsjaar 2020-2021 ziet de samenstelling er als volgt uit: Voorzitter Fouad AHIDAR (one.brussels-Vooruit), Ondervoorzitter Soetkin HOESSEN (Groen), Secretarissen Cieltje VAN ACHTER (N-VA), Guy VANHENGEL (Open Vld), Lotte STOOPS (Groen), Gilles VERSTRAETEN (N-VA), Carla DEJONGHE (Open Vld) en Fractievoorzitters Arnaud VERSTRAETE (Groen), Mathias VANDEN BORRE (N-VA), Khadija ZAMOURI (Open Vld), Els ROCHETTE (one.brussels-Vooruit), Dominiek LOOTENS-STAEL (Vlaams Belang), Bianca DEBAETS (CD&V), Pepijn KENNIS (Agora) en Jan BUSSELEN (PVDA). Het Uitgebreid Bureau staat in voor de zuiver politieke aangelegenheden van het parlement: het stelt de agenda van de plenaire vergadering en commissievergaderingen op, neemt kennis van de ingekomen parlementaire stukken en verslagen, enzoverder.