Disclaimer

VERKLARING VAN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Website van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: Algemeen

 

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie besteedt veel zorg aan deze website en houdt hem actueel. Alle gegevens op deze site worden geacht correct te zijn op het ogenblik van publicatie, echter zonder daaromtrent enige garantie te geven. Met andere woorden, het gebruik van deze informatie is op eigen risico. De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan in geen geval door wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of een site waarnaar een (hyper)link verwijst en dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

Website van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: Documentendatabank

 

De teksten en inlichtingen opgenomen in de documentendatabank op de internetsite van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gratis ter beschikking gesteld ter informatie van het publiek.

De gebruiker mag de verstrekte informatie niet beschouwen als juridisch advies.

Uit de vermelding of niet-vermelding van een parlementair stuk, arrest, advies of om het even welke tekst of tekstgedeelte kan geen enkel waardeoordeel van de samensteller van de databank worden afgeleid.

De door u gesignaleerde vergissingen opgenomen in de documentendatabank worden verbeterd, maar er wordt geen antwoord verstrekt op individuele vragen en geen juridische bijstand gegeven met betrekking tot de identificatie, de interpretatie of de toepassing van de ter beschikking gestelde informatie.

 

Auteursrecht

 

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat die gegevens louter voor informatieve en educatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Graag vermelden dat de informatie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie komt.