Nuttige links

Vlaamse Gemeenschapscommissie:

Website van het College en de Administratie van de VGC: www.vgc.be

 

Brusselse info:

– Brusselse gemeenten en hun Nederlandstalige mandatarissen: klik hier

– De band tussen Brussel en Vlaanderen: http://brussel.vlaanderen.be

– Website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://be.brussels

– Brussel leren kennen: https://visit.brussels

 

Het werkveld:

– Brusselse bibliotheken: https://brusselsebibliotheken.bibliotheek.be

– Onderwijscentrum Brussel (OCB): http://www.onderwijscentrumbrussel.be

– BRUZZ: https://www.bruzz.be

– Kenniscentrum welzijn, wonen, zorg: http://kenniscentrumwwz.be

– Huis van het Nederlands: https://www.huisnederlandsbrussel.be

– Brusselse Gemeenschapscentra: http://www.n22.brussels

– Inschrijven in Brussel (scholen) : http://www.inschrijveninbrussel.be

 

Andere Parlementen:

– Vlaams Parlement: https://www.vlaamsparlement.be

– Kamer van Volksvertegenwoordigers: www.dekamer.be

– Brussels Hoofdstedelijk Parlement: http://www.parlement.brussels

– Parlement van de Franse Gemeenschapscommissie: https://www.parlementfrancophone.brussels

– Parlement van de Franse Gemeenschap: http://www.pfwb.be/nl

– Waals Parlement: https://www.parlement-wallonie.be

– Parlement van de Duitstalige Gemeenschap: http://www.pdg.be

 

Belangrijke instellingen:

– Het Rekenhof: https://www.ccrek.be

– Raad van State: http://www.raadvanstate.be

– Grondwettelijk Hof: http://www.const-court.be

 

Regelgeving :

SenLex verzamelt officiële informatie over de Belgische institutionele regelgeving:  https://senlex.senate.be