Vergaderingen

Plenaire vergadering

De plenaire vergaderingen zijn de vergaderingen van de voltallige Raad, ook wel plenumvergaderingen genoemd. Deze vergaderingen worden tweewekelijks samengeroepen door de Voorzitter. De agenda van deze vergaderingen wordt vastgelegd door het Uitgebreid Bureau.

 

Bepaalde onderwerpen worden direct geagendeerd in de plenaire vergaderingen, terwijl een aantal andere eerst voor behandeling naar de commissie worden doorverwezen. Wil je meer weten over deze documenten? Klik dan hier.

 

De Raad stemt bij handopsteken, bij hoofdelijke stemming of bij geheime stemming. Om te kunnen stemmen moet de meerderheid van de leden aanwezig zijn. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Staking van stemmen – eenzelfde aantal voor – als tegenstemmen – komt neer op verwerping.

Overzicht alle vergaderingen

De commissies

Algemene Zaken, Financiën, Begroting & Media

Algemene Zaken, Financiën, Begroting & Media

Meer info

Onderwijs & Vorming

Onderwijs & Vorming

Meer info

Cultuur, Jeugd & Sport

Cultuur, Jeugd & Sport

Meer info

Welzijn, Gezondheid en Gezin

Welzijn, Gezondheid en Gezin

Meer info

Samenwerking Vlaams Parlement

Samenwerking Vlaams Parlement

Meer info

Reglement

Reglement

Meer info

De bespreking van de ontwerpen of voorstellen vindt eerst plaats in een commissie, tenzij er tot spoedbehandeling wordt overgegaan. Een commissie is samengesteld uit een beperkt aantal VGC-Raadsleden, aangeduid volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties, en behandelt de stukken die onder haar bevoegdheid vallen.

 

De VGC-Raad telt zes commissies. Vier van de zes VGC-commissies zijn samengesteld uit 5 vaste leden en 5 plaatsvervangende leden: de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media; de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport; de Commissie voor Onderwijs en Vorming; en de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin. De twee overige commissies zijn op een andere wijze samengesteld ingevolge hun specifieke karakter. De Commissie voor het Reglement heeft dezelfde samenstelling als het Uitgebreid Bureau en houdt zich enkel en alleen bezig met het Reglement van Orde. De Samenwerkingscommissie met de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Brussels hoofdstedelijk gewest is samengesteld uit de 17 VGC-raadsleden en de 6 Brusselse verkozenen in het Vlaams Parlement.

Overzicht alle vergaderingen

Aankomende agenda

Plenaire openingszitting 2019-2020

Wanneer? woensdag 18 september 2019 om 9:00
Locatie? Zaal 201 BHP

Waarover gaat deze vergadering?

  • Opening Gewone Zitting 2019-2020
  • Benoeming van het Bureau (R.v.O., art. 3)
Bekijk de volledige agenda

Plenaire vergadering

Wanneer? vrijdag 4 oktober 2019 om 9:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Waarover gaat deze vergadering?

  • Onder voorbehoud beslissing Uitgebreid Bureau
Bekijk de volledige agenda

Plenaire vergadering

Wanneer? vrijdag 25 oktober 2019 om 9:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Waarover gaat deze vergadering?

  • Onder voorbehoud beslissing Uitgebreid Bureau
Bekijk de volledige agenda

Plenaire vergadering

Wanneer? vrijdag 8 november 2019 om 9:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Waarover gaat deze vergadering?

  • Onder voorbehoud beslissing Uitgebreid Bureau
Bekijk de volledige agenda

Vergadering bijwonen?

Zowel de plenaire vergaderingen als de bijeenkomsten van de verschillende commissies zijn openbaar. Bezoekers zijn van harte welkom. De zittingen worden georganiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Raadpleeg eventueel vooraf de agenda van de vergadering, zo weet u wanneer deze zal plaatsvinden en waarover zal worden gesproken of gedebatteerd.

Wie geïnteresseerd is, kan zich melden bij de bezoekersingang van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel. Reserveren hoeft niet, maar groepen kunnen het best vooraf contact opnemen via info@raadvgc.brussels.

Bekijk reeds voltooide vergaderingen

Contacteer de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Het Huis van de Raad ligt op wandelafstand van de Grote Markt, de Beurs en het Centraal Station in het centrum van Brussel.