Commissie voor Samenwerking Vlaams Parlement

De samenwerking tussen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers die in Brussel verkozen zijn, werd in het Reglement van Orde van de Raad verankerd door de oprichting van de Samenwerkingscommissie. Deze commissie heeft tot doel overleg en coöperatie tussen de Raad en de Brusselse volksvertegenwoordigers die zetelen in het Vlaams Parlement te verzekeren.

 

Daarnaast nemen de raadsleden sinds het zittingsjaar 2019-2020 deel aan de vergaderingen van de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement wanneer de Vlaamse ministers bevoegd voor gemeenschapsaangelegenheden hun beleid komen toelichten. De verslagen van deze commissievergaderingen kan u tevens hieronder raadplegen.

Initiatieven

Er zijn geen initiatieven genomen

Audioverslagen

Invulling?

Samenstelling van de commissie

Voorzitter

 • Els Rochette

Ondervoorzitter

 • Soetkin Hoessen

Leden

 • Juan Benjumea Moreno
 • Soetkin Hoessen
 • Lotte Stoops
 • Arnaud Verstraete
 • Cieltje Van Achter
 • Mathias Vanden Borre
 • Gilles Verstraeten
 • Carla Dejonghe
 • Guy Vanhengel
 • Khadija Zamouri
 • Pascal Smet
 • Els Rochette
 • Dominiek Lootens-Stael
 • Bianca Debaets
 • Pepijn Kennis
 • Jan Busselen
 • Fouad Ahidar

Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Stijn Bex
 • Celia Groothedde
 • Karl Vanlouwe
 • Annabel Tavernier
 • Els Ampe
 • Hannelore Goeman

Bekijk vorige vergaderingen

Locatie van RaadVGC op kaart

Contacteer de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Het Huis van de Raad ligt op wandelafstand van de Grote Markt, de Beurs en het Centraal Station in het centrum van Brussel.