Commissie voor Samenwerking Vlaams Parlement

De samenwerking tussen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers die in Brussel verkozen zijn, werd in het Reglement van Orde van de Raad verankerd door de oprichting van de Samenwerkingscommissie. Deze commissie heeft tot doel overleg en coöperatie tussen de Raad en de Brusselse volksvertegenwoordigers die zetelen in het Vlaams Parlement te verzekeren.

 

Daarnaast nemen de raadsleden sinds het zittingsjaar 2019-2020 deel aan de vergaderingen van de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement wanneer de Vlaamse ministers bevoegd voor gemeenschapsaangelegenheden hun beleid komen toelichten. De verslagen van deze commissievergaderingen kan u tevens hieronder raadplegen.

Initiatieven

Er zijn geen initiatieven genomen

Audioverslagen

Invulling?

Samenstelling van de commissie

Voorzitter

Fouad Ahidar

Ondervoorzitter

Soetkin Hoessen

Leden

Juan Benjumea Moreno
Soetkin Hoessen
Lotte Stoops
Arnaud Verstraete
Cieltje Van Achter
Mathias Vanden Borre
Gilles Verstraeten
Carla Dejonghe
Guy Vanhengel
Khadija Zamouri
Fouad Ahidar
Els Rochette
Hilde Sabbe
Dominiek Lootens-Stael
Bianca Debaets
Pepijn Kennis
Jan Busselen

Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Stijn Bex

Celia Groothedde

Karl Vanlouwe

Annabel Tavernier

Els Ampe

Hannelore Goeman

Bekijk vorige vergaderingen

Contacteer de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Het Huis van de Raad ligt op wandelafstand van de Grote Markt, de Beurs en het Centraal Station in het centrum van Brussel.