Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 2 namen in deze lijst die beginnen met de letter R.
Reglement van Orde
Het Reglement van Orde regelt de organisatie en de werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De raadsleden kunnen een reglementsaanpassing voorstellen.
Rekening
De rekening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie omvat de cijfers van de ontvangsten en de uitgaven van het voorbije jaar. De rekening wordt na afloop van het begrotingsjaar vastgesteld. Hierin staat wat werkelijk werd ontvangen en uitgegeven ter uitvoering van het beleid.