Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er is momenteel 1 naam in deze lijst die begint met de letter F.
Fractie
Volksvertegenwoordigers verkozen op eenzelfde kieslijst kunnen politieke fracties vormen. Een lid kan slechts deel uitmaken van 1 politieke fractie. Om als politieke fractie erkend te worden, moet zij uit ten minste 1/10de van het aantal Raadsleden bestaan. Bij de berekening wordt dit aantal naar beneden afgerond. Een fractie heeft recht op werkingsmiddelen en eigen personeel. Elke fractie kiest een fractievoorzitter, die optreedt als woordvoerder van de fractie. De voorzitters van de erkende fracties maken deel uit van het Uitgebreid Bureau. Zie ook: Huidige samenstelling van de fracties Achtergrondinformatie bij de fracties Contactgevens en websites van de fracties en partijen