Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 4 namen in deze lijst die beginnen met de letter M.
Meerderheid
Een gewone of volstrekte meerderheid van stemmen is een meerderheid die is bereikt wanneer er in een stemprocedure meer voorstemmen zijn dan tegenstemmen. Je hebt dus minstens de helft + één stem nodig om een gewone meerderheid te behalen.
Motie van aanbeveling
Ieder raadslid heeft het recht om bij de voorzitter van de Raad een met redenen omklede motie van aanbeveling in te dienen. In een motie van aanbeveling worden aan het College ten opzichte van algemene of bijzondere beleidspunten aanbevelingen verstrekt. Dergelijke motie kan worden aangekondigd: - hetzij na een verklaring of mededeling van het College, vóór het sluiten van de bespreking in vergadering; - hetzij na een actualiteitsdebat of interpellatie, ná het antwoord van het College(lid), vóór het sluiten van de bespreking in vergadering. Na het sluiten van de vergadering waarin de motie van aanbeveling werd aangekondigd, heeft het raadslid 3 werkdagen om deze motie in te dienen. De Raad spreekt zich over de motie uit in de eerstvolgende plenaire vergadering, bij stemming.
Motie van afkeuring
Ieder raadslid heeft het recht om bij de voorzitter van de Raad een met redenen omklede motie van afkeuring in te dienen. In een motie van afkeuring wordt het beleid van het College afgekeurd. Dergelijke motie kan worden aangekondigd: - hetzij na een verklaring of mededeling van het College, vóór het sluiten van de bespreking in vergadering; - hetzij na een actualiteitsdebat of interpellatie, ná het antwoord van het College(lid), vóór het sluiten van de bespreking in vergadering. Na het sluiten van de vergadering waarin de motie van afkeuring werd aangekondigd, heeft het raadslid 3 werkdagen om deze motie in te dienen. De Raad spreekt zich over de motie uit in de eerstvolgende plenaire vergadering, bij stemming.
Motie van orde
Een volksvertegenwoordiger kan voorstellen om het werk van de plenaire vergadering en in de commissies te regelen of te wijzigen. Hij kan bijvoorbeeld voorstellen om de agenda aan te vullen, of om een bepaald onderwerp een spoedbehandeling te geven. Als hij dat doet, heet dat officieel een "motie van orde", of ook kortweg "ordemotie". Alle moties van orde moeten vooraf aan de voorzitter worden meegedeeld, die bij ontvankelijkheid het tijdstip van behandeling bepaalt.