Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 2 namen in deze lijst die beginnen met de letter V.
Vlaamse Raad
De Vlaamse Raad was de naam voor het Vlaamse parlement van 1980 tot 1995. De Vlaamse Raad had zowel gemeenschaps- als gewestbevoegdheden, maar was niet rechtstreeks verkozen. Ze bestond uit de Nederlandstalige leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat: die leden hadden een dubbelmandaat.
Voorstel van resolutie
Een raadslid doet via een voorstel van resolutie aanbevelingen aan het College. De behandeling van een voorstel van resolutie verloopt als volgt. 1. Elk voorstel van resolutie wordt door het Uitgebreid Bureau naar een commissie verwezen, waar het wordt besproken. De besprekingen in de commissie zijn inhoudelijk grondig, en gaan vaak over alle inhoudelijke technische en juridische aspecten van het voorstel. Raadsleden kunnen specialisten horen over het probleem in het voorstel. Dat gebeurt in hoorzittingen. De commissieleden stellen eventuele aanpassingen aan de voorgestelde tekst voor. Die aanpassingen heten amendementen. Na de bespreking volgt er een voorlopige stemming. Pas als een meerderheid van de commissieleden voor het voorstel stemt, gaat de tekst naar de plenaire vergadering. 2. Het voorstel wordt vervolgens besproken in de plenaire vergadering. De raadsleden krijgen eerst het verslag van de commissiebesprekingen over het goedgekeurde voorstel. De tekst die door de commissie is aangenomen, wordt als basis genomen. De bespreking in de plenaire vergadering gaat gewoonlijk over de algemene lijnen van het voorstel, niet meer over de technische details. De raadsleden dienen eventueel nog amendementen in. De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het voorstel.