Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 2 namen in deze lijst die beginnen met de letter G.
Griffier
De griffier van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is het hoofd van het personeel van de Raad, en tegelijk de ambtelijke secretaris van de Raad. De griffier heeft de rang van bestuursdirecteur van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Hij of zij wordt op voordracht van het Uitgebreid Bureau benoemd door de Raad. De griffier woont ook de plenaire en besloten vergaderingen van de Raad bij en ondertekent samen met de voorzitter alle beslissingen van de Raad en het Bureau. Hij of zij maakt de notulen op van deze vergaderingen. Onder het gezag van de voorzitter is hij of zij tevens belast met de tenuitvoerlegging van de door de Raad, Bureau en Uitgebreid Bureau genomen beslissingen. De griffier woont ook de vergaderingen van het Bureau en het Uitgebreid Bureau bij.
Grondwet
De Grondwet is een document waarin beschreven staat hoe een land georganiseerd is (parlement, regering, rechtbanken…) en welke rechten en plichten de burgers van dat land hebben. De Belgische Grondwet is voor het eerst gemaakt in 1830, maar is sindsdien vaak gewijzigd, bijvoorbeeld om de deelstaten en de deelstaatparlementen op te richten. Er is in België een speciale instelling die nakijkt of de wetten of decreten niet in strijd zijn met de Grondwet: dat is het Grondwettelijk Hof. De tekst van de Grondwet is terug te vinden op de website van de Senaat.