Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er is momenteel 1 naam in deze lijst die begint met de letter I.
Interpellatie
Een interpellatie is een van de middelen die een volksvertegenwoordiger heeft om het College te controleren en een collegelid te ondervragen. Bij een interpellatie kan de politieke verantwoordelijkheid van het College(lid) in het gedrang komen. Bij gewone vragen aan een collegelid is dat niet zo. Interpellaties worden meestal in een commissie behandeld. Het Uitgebreid Bureau kan beslissen om de interpellatie in de plenaire vergadering te houden, omdat ze bv. heel algemeen is en van groot politiek belang. Het verslag over de behandeling van een interpellatie in commissie wordt opgenomen in een afzonderlijk Integraal Verslag. Elke interpellatie wordt afgehandeld in de vergadering waarin zij wordt uiteengezet. Het recht om als interpellant het woord te voeren is persoonlijk. Dit recht is niet over te dragen aan een ander raadslid. Behalve wanneer meerdere interpellaties over hetzelfde onderwerp worden samengevoegd tot een debat, heeft enkel de interpellant recht om het woord te voeren. Andere raadsleden mogen dan niet tussenkomen.