Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er is momenteel 1 naam in deze lijst die begint met de letter D.
Discussienota
Ieder lid van de Raad kan een discussienota indienen. Dit initiatief heeft als voorwerp binnen het ruime kader van de Vlaamse gemeenschapsaangelegenheden, onderwerpen te behandelen die de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels hoofdstedelijk gewest aanbelangen. Over de inhoud van de discussienota wordt tijdens een vergadering gedebatteerd, waarna het voor de sluiting van de bespreking kan leiden tot de aankondiging van een voorstel van resolutie of een motie van aanbeveling.