Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 53)

 

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2019 – Stuk 7 (2020-2021) – Nrs.1 en 2

 

Beraadslaging en stemmingen

 

2. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 53)

 

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021 – Stuk 6A (2020-2021) – Nrs.1 en 2

 

  • Algemene bespreking – De algemene bespreking van het Collegebesluit nr. 2021-0635 van 9 juni 2021, houdende goedkeuring van het Investeringsplan 2021-2025, ingediend door het College – Stuk 785 (2020-2021) – Nrs. 1 en 2, wordt gekoppeld aan de algemene bespreking van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021 – Stuk 6A (2020-2021) – Nrs.1 en 2

 

  • Artikelsgewijze bespreking – Stuk 6A (2020-2021) – Nrs.1 en 2

 

  • Stemmingen – Stuk 6A (2020-2021) – Nrs.1 en 2

 

3. Voorstel van resolutie (R.v.O., art. 45)

 

Voorstel van resolutie betreffende pleegzorginitiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingediend door mevrouw Bianca Debaets en mevrouw Cieltje Van Achter – Stuk 762 (2020-2021) – Nrs. 1, 2, 3 en 4

 

I. Beraadslaging

II. Horen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (R.v.O., art. 68)

III. Hoofdelijke stemming

 

4. Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – wijziging

 

Voorstel tot wijziging van Afdeling 20 van het Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

Beraadslaging en stemming

 

5. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)

 

– Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt betreffende de kinderopvang in Brussel

 

– Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Pascal Smet betreffende de weerslag van de Vlaamse maatregelen op de Brusselse inburgeringstrajecten bij BON vzw

 

6. Vraag (R.v.O., art. 58)

 

– Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet betreffende het beleidsplan 2021-2025 van Muntpunt