Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Begrotingsstukken van de Raad (R.v.O., art. 53)

 

Rekening voor het dienstjaar 2021 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds
Stuk 9B (2021-2022) – Nr.1

Beraadslaging en stemmingen

 

2. Voorstel tot wijziging van het Reglement (R.v.O., art. 73)

 

Voorstel tot wijziging van artikelen 12, 15 en 21 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – van de heer Fouad Ahidar, mevrouw Bianca Debaets, mevrouw Carla Dejonghe, de heer Mathias Vanden Borre en de heer Arnaud Verstraete – Stuk 3C (2021-2022) – Nrs.1 en 2

Beraadslaging en stemmingen

 

3. Ontwerpen van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 53)

 

– Ontwerp van verordening tot vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2020 – Stuk 7 (2021-2022) – Nrs.1 en 2

Beraadslaging en stemmingen

 

– Ontwerp van verordening tot vaststelling van de aanpassing van het Meerjarenplan 2022-2025 – Stuk 6A (2021-2022) Nrs.1 en 2

Beraadslaging en stemmingen

 

4. Samengevoegde vraag om uitleg en actualiteitsvraag (R.v.O., art. 59 en 60)

 

– vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, betreffende het personeel van de kinderdagverblijven

 

– actualiteitsvraag van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, betreffende openstaande vacatures die niet ingevuld geraken

 

5. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)

 

– van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Pascal Smet, betreffende de prioriteiten van het Plan Samenleven

 

– van de heer Jan Busselen aan de heer Sven Gatz, betreffende de stabiliteit van basisschool De Telescoop in Laken

 

– van de heer Jan Busselen aan mevrouw Elke Van den Brandt, met betrekking tot de tevredenheidsmetingen

 

– van de heer Jan Busselen aan mevrouw Elke Van den Brandt, met betrekking tot gebrek aan diversiteit binnen het personeelbestand van de VGC

 

– van de heer Dominiek Lootens-Stael aan mevrouw Elke Van den Brandt, over een eventueel verdere uitbouw van de ondersteuning van de intussen verplichte inburgeringstrajecten in Brussel

 

6. Actualiteitsvraag (R.v.O., art. 60)

 

– van de heer Dominiek Lootens-Stael aan mevrouw Elke Van den Brandt, over de conclusies van het Taalrapport 2021 van de vice-gouverneur en de maatregelen die het College en de VGC zullen nemen om de tweetaligheid van de werknemers in openbare diensten in het tweetalig hoofdstedelijk gebied te bevorderen

 

 

Wanneer en waar?

Wanneer? vrijdag 8 juli 2022 vanaf 9:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Streaming Printversie agenda