Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)

 

– van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet betreffende de vertraging van het Coovi-sportcomplex omwille van een mobiliteitsstudie

– van mevrouw Els Rochette aan de heer Pascal Smet met betrekking tot de oprichting van een eengemaakt Cultuurloket

– van de heer Jan Busselen aan de heer Pascal Smet met betrekking tot de sluiting van Cultuurhuis Le Space

 

2. Actualiteitsvraag (R.v.O., art. 60)

 

– van de mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet betreffende de Vlaamse besparingen op subsidies voor circuswerking

 

3. Interpellaties (R.v.O., art. 61)

 

– van de heer Fouad Ahidar tot de heer Sven Gatz betreffende pestgedrag in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Рvan de heer Dominiek Lootens-Stael tot mevrouw Elke Van den Brandt  over de gevolgen voor de Nederlandstalige medische verzorging in Brussel door de vorming van ziekenhuisnetwerken en over de contacten met deze toekomstige netwerken

 

4. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)

 

– van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Sven Gatz betreffende het alternerend leren

– van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz over leesbevordering en Kwartiermakers

– van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt betreffende het beleid omtrent de buurttuintjes in de bredere aanpak van groenblauwe netwerken

– van de heer Juan Benjumea Moreno aan mevrouw Elke Van den Brandt over de drempels tot gezinsondersteuning

 

5. Actualiteitsvraag (R.v.O., art. 60)

 

– van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz betreffende het vinden van een oplossing voor het ontbreken van gewestelijke steun voor de asbestproblematiek in de scholen

Wanneer en waar?

Wanneer? vrijdag 14 februari 2020 vanaf 9:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Streaming Printversie agenda