Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – wijziging

 

Voorstel tot wijziging van artikel 7 van het Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en wijziging van
bijlage VII naar bijlage VI.

 

Beraadslaging en stemming

 

2. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 42, 43, 44 en 53)

 

– Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B
voor het dienstjaar 2020 – Stuk 6 (2020-2021) – Nrs.1 en 2

 

Beraadslaging en stemmingen

 

3. Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 (R.v.O., art. 49) en
Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 42, 43, 44 en 53)

 

– Strategisch Meerjarenplan 2021-2025, ingediend door het College
stuk 765 (2020-2021) – Nr. 1

 

– Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting
voor het dienstjaar 2021 – Stuk 5 (2020-2021) – Nrs.1 en 2

 

Samengevoegde beraadslaging en stemmingen

 

Horen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (R.v.O., art. 68). Enkel voor Stuk 765 (2020-2021) – Nr. 1
____________