Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43, en 53)

 

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2019

Stuk 6 (2019-2020) – Nr.1 en Stuk 6 (2019-2020) – Nr.2

 

Beraadslaging en stemmingen

 

2. Motie van aanbeveling (R.v.O., art. 62)

 

Motie van aanbeveling van de heer Dominiek Lootens-Stael tot besluit van de op 22 november 2019 in plenaire vergadering gehouden interpellatie betreffende “het uitstel van de toepassing van het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet” – Stuk 742 (2019- 2020) – Nr. 1

 

Beraadslaging en stemming

 

3. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)

 

– van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de vrijetijdsbesteding van anderstalige nieuwkomers

– van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, in verband met het lerarentekort in Brussel

– van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende de sluiting van basisschool De Knapzak in Sint-Agatha-Berchem

– van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, inzake de adviezen vanuit de onderwijsinstellingen rond het Sinterklaasfeest en Zwarte Piet

– van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, betreffende kinderarmoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

– van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, betreffende de Romawerking

 

4. Actualiteitsvragen (R.v.O., art. 60)

 

– van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende de problematische resultaten voor het Nederlandstalig onderwijs die blijken uit PISA2018

– van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de negatieve houding van het Brusselse stadsbestuur ten aanzien van de Bruegelbeelden geschonken door de VGC

– van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, inzake de Vlaamse besparingen op de CAW’s

Wanneer en waar?

Wanneer? vrijdag 6 december 2019 vanaf 9:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Streaming