Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 53)

 

– Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2020 – Stuk 6A (2019-2020) – Nrs. 1, Erratum en 2

 

Algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel.

 

2. Samengevoegde vragen om uitleg (R.v.O., art. 59, 6 c)

– Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende de toepassing van de coronamaatregelen in de scholen en de rol van de VGC in de communicatie

– Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, met betrekking tot de ondersteuning van Nederlandstalige scholen in de exitfase

– Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende de heropstart van scholen vanaf 2 juni 2020

 

Wanneer en waar?

Wanneer? vrijdag 29 mei 2020 vanaf 9:30
Locatie? Halfrond BHP en via videoconferentie

Streaming Printversie agenda