Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 52)

 

– Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2020 – Stuk 6A (2019-2020) – Nr. 1

 

Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel.

Wanneer en waar?

Wanneer? dinsdag 19 mei 2020 vanaf 14:00
Locatie? Halfrond BHP en via videoconferentie

Printversie agenda