Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

 

1. Opening Gewone Zitting 2022-2023

 

2. Benoeming van het Bureau (R.v.O., art. 3)

 

3. Toespraak van de voorzitter

 

4. Samenstelling van de Commissies (R.v.O., art. 12)

 

5. Mededelingen

 

6. Beleidsverklaring (R.v.O., art. 49, 1)

 

Beleidsverklaring 2022-2023 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 4 (2022-2023) – Nr.1

 

I. Beraadslaging
II. Horen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (R.v.O., art. 68)
III. Hoofdelijke stemming

 

7. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43, en 53)

 

Ontwerp van verordening houdende de invulling van de ondervertegenwoordigde groepen in het kader van de inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel – Stuk 810 (2021-2022) – Nrs. 1 en 2

Beraadslaging en stemmingen

 

8. Actualiteitsvraag (R.v.O., art. 60)

Wanneer en waar?

Wanneer? woensdag 21 september 2022 vanaf 9:00
Locatie? Zaal 201 BHP

Streaming Printversie agenda