Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

 

  1. Voorstel tot wijziging van het Reglement (R.v.O., art.72)

 

Voorstel tot wijziging van artikelen 44 en 45 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de heer Mathias Vanden Borre, mevrouw Cieltje Van Achter en de heer Gilles Verstraeten – Stuk 3D (2021-2022) – Nr. 1

 

Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel.

Wanneer en waar?

Wanneer? dinsdag 13 september 2022 vanaf 14:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Printversie agenda