Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

 

  1. Hoorzitting ‘Het nieuwe inschrijvingsdecreet’

 

Benoeming van een verslaggever, uiteenzetting en bespreking.

 

 

  1. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 52)

 

– Ontwerp van verordening houdende de invulling van de ondervertegenwoordigde

groepen in het kader van de inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in

Brussel – Stuk 810 (2021-2022) – Nr. 1

 

– Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking

en stemmingen en stemming over het geheel.

 

 

 

Wanneer en waar?

Wanneer? dinsdag 13 september 2022 vanaf 9:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Streaming Printversie agenda