Laden Evenementen

Waarover gaat deze vergadering?

 

  1. Hoorzitting ‘Het nieuwe inschrijvingsdecreet’

 

Benoeming van een verslaggever, uiteenzetting en bespreking.

 

 

  1. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 52)

 

– Ontwerp van verordening houdende de invulling van de ondervertegenwoordigde

groepen in het kader van de inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in

Brussel – Stuk 810 (2021-2022) – Nr. 1

 

– Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking

en stemmingen en stemming over het geheel.

 

 

 

Wanneer en waar?

Wanneer? dinsdag 13 september 2022 vanaf 9:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Streaming Printversie agenda