Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

 

     1. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 52)

 

  • Ontwerp van verordening tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/2 van het

Meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2023

van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 6 (2022-2023) – Nr.1

 

Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking

en stemmingen en stemming over het geheel.

Wanneer en waar?

Wanneer? dinsdag 13 december 2022 vanaf 13:30
Locatie? Zaal 206 BHP

Streaming Facebook Printversie agenda