Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – wijziging (R.v.O., art. 71)

 

– Voorstel tot wijziging van artikelen 1, 4, 14, 52 en 152 van het Personeelsstatuut van de permanente diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

– Voorstel tot wijziging van Bijlage VI van het Personeelsstatuut van de permanente diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

Beraadslagingen en stemmingen

 

 

2. Begrotingsstukken van de Raad (R.v.O., art. 53)

 

– Begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 9 (2022-2023) – Nr.1

 

Beraadslaging en stemmingen

 

– Begroting voor het dienstjaar 2023 en het Reservefonds van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 9A (2022-2023) – Nr.1

 

Beraadslaging en stemmingen

 

 

3. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 53)

 

– Ontwerp van verordening tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/2 van het Meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2023 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 6 (2022-2023) – Nrs. 1 + erratum en 2

 

Beraadslaging en stemmingen

 

 

4. Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59)

 

– van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, betreffende ernstige gebeurtenissen melden in woonzorgcentra

 

 

5. Vraag (R.v.O., art. 58)

 

– van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, betreffende Nederlandstalige kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Wanneer en waar?

Wanneer? vrijdag 16 december 2022 vanaf 9:00
Locatie? Zaal 201 BHP

Streaming Printversie agenda