Stuk 766 (2020-2021) - Nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de toegang tot gratis hygiënische bescherming van 4 januari 2021

766 (2020-2021) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2020-2021 4 JANUARI 2021 VOORSTEL VAN RESOLUTIE – van de heer Jan BUSSELEN – de toegang tot gratis hygiënische bescherming 1650 2 – TOELICHTING Meisjes en vrouwen die in armoede opgroeien kunnen zich te weinig tot geen sanitaire bescherming veroorloven en moeten dan op zoek naar alternatieven die goedkoper zijn, maar medisch gezien onveilig. Menstruatie-armoede heeft niet alleen medische gevolgen, maar is ook een sociaal probleem. Leerlingen die opgroeien in armoede blijven soms thuis, uit schaamte, uit angst voor bloedvlekken door gebrek aan tampons en/of maandverband. Als gevolg daarvan raken reeds kwetsbare scholieren sociaal geïsoleerd en missen ze lessen omdat ze de sanitaire bescherming niet kunnen betalen. – Volgens Statbel bedroeg het armoederisicocijfer voor jongeren van 16 tot 24 jaar in 2018 20,4%. – Momenteel leven in België om en bij de 350.000 vrouwen onder de armoedegrens. – Volgens een telling die Steunpunt Thuislozenzorg La Strada uitvoerde in de nacht van op 5 november 2018, werden er 4187 daklozen en slecht gehuisveste personen (kraakpanden, onderhandelde beroepen, enz.) geteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder 23% vrouwen en 612 kinderen. – Veronica Martinez, medeoprichtster van BruZelle, een vzw die strijdt tegen de menstruele onzekerheid, schat dat “de uitgaven van vrouwen voor hygiënische beschermingen tussen de 5 maandverbanden, inlegkruisjes en menstruatie-cups een grote uitgave voor veel mensen in financiële moeilijkheden. Men kan zich afvragen waarom ze niet gewoon gratis worden aangeboden in scholen, gevangenissen, opvangcentra voor daklozen, centra voor gezinsplanning en zelfs openbare toiletten. Omdat ze, net als toiletpapier, onmisbaar zijn. In Engeland en Australië bieden automaten gratis menstruatieproducten op school in de meisjestoiletten aan en bieden op die manier een alternatief voor meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van menstruatie-armoede. Het Schotse parlement heeft eind 2020 besloten dat het in scholen, openbare toiletten en universiteiten verplicht is om hygiënische bescherming gratis ter beschikking te stellen. Vrouwen kiezen er niet voor om te menstrueren. Het zou ook mogelijk moeten zijn om via overheidsinstanties gratis periodieke bescherming te bieden. Het doel van deze resolutie is het College er toe te brengen om proefprojecten en studies op te zetten over de toegang tot en het gratis verstrekken van hygiënische bescherming. VOORSTEL VAN RESOLUTIE De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, – gezien het gegeven dat het armoederisicocijfer voor jongeren tussen 16 en 24 jaar in 2018 20,4 procent bedraagt en dat momenteel in totaal 350.000 vrouwen onder de armoedegrens leven; – rekening houdend met het feit dat vrouwen in 2018 23% van de ongeveer 5.000 daklozen en slecht gehuisveste personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen; – omdat meisjes die in armoede opgroeien lijden onder menstruatie-schaamte en hierdoor vaak sociaal geïsoleerd geraken; 3 – – overwegende dat vrije en universele toegang tot hygiënische bescherming daarom een fundamenteel recht voor iedereen zou moeten zijn en dat België hygiënische bescherming als een basisbehoefte erkent; – gezien het feit dat menstruatie-armoede niet enkel een sociaal probleem is maar ook een medisch probleem is; – gezien het feit dat er in verschillende landen, zoals Australië, Engeland en nu ook Schotland, al gratis hygiënische bescherming bieden; – gezien het feit dat het aanbieden van gratis bescherming voor menstruatie het taboe op menstruatie gedeeltelijk kan wegnemen en kan bijdragen aan een meer gezonde leefomgeving. – gezien het feit dat vrouwen er niet voor kiezen om te menstrueren en dat hygiëne fundamenteel is voor de menselijke waardigheid en het gevoel van eigenwaarde; vraagt aan het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: – het opzetten van een proefproject voor de rechtstreekse verstrekking, zonder tussenpersonen, van gratis hygiënische bescherming in de Nederlandstalige scholen, hogescholen en universiteiten met het oog op het gratis aanbieden ervan in alle scholen en universiteiten in Brussel; – het bestuderen van de mogelijkheid om hygiënische bescherming gratis beschikbaar te stellen in lokalen en vestigingen van organisaties die werken met mensen in armoede in Brussel. Jan BUSSELEN _________________