Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

  1. Gedachtewisseling over het Rapport 2020 van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB), met de heer Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de heer Eric Verrept, leidend ambtenaar van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, covoorzitters van de GACB

 

           Benoeming van een verslaggever, uiteenzettingen en gedachtewisseling.