Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

  1. Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – wijziging

 

Voorstel tot wijziging van Titel XIII en Bijlage IV, Bijlage II en artikelen 169 en 171 van het

Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

Beraadslaging en stemming

 

  1. Samengevoegde vragen om uitleg en actualiteitsvraag (R.v.O., art. 59, 6 c)

 

–  vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz over oplossingen voor het lerarentekort op korte termijn

–  vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan de heer Sven Gatz betreffende het lerarentekort in Brusselse scholen

–  actualiteitsvraag van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz betreffende resultaten Teacher Tapp

 

  1. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)

 

– van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Pascal Smet betreffende de steunmaatregelen voor de cultuursector

 

– van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Sven Gatz, betreffende de voorrangsregels in scholen in de Vlaamse Rand 

 

– van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz betreffende de komst van de eerste Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene

 

–  van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt betreffende de stand van zaken uitvoering Armoedeplan VGC

 

– van de heer Mathias Vanden Borre aan mevrouw Elke Van den Brandt betreffende het taalcharter van vzw Vlaams-Brusselse Media

 

– van de heer Mathias Vanden Borre aan mevrouw Elke Van den Brandt betreffende de Vlaamse Brede Heroverweging

 

– van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt betreffende de consultatiebureaus

 

4. Actualiteitsvraag (R.v.O., art. 60)

 

– van  de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz betreffende het fenomeen van lege brooddozen op school

 

Wanneer en waar?

Wanneer? vrijdag 28 januari 2022 vanaf 9:30
Locatie? videoconferentie

Streaming Printversie agenda