Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Voorstel tot wijziging van het Reglement (R.v.O., art. 72)

 

  • Voorstel tot wijziging van artikelen 29, 60, 61 en 62 en invoering van artikel 60bis van
    het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van
    de heer Fouad Ahidar – Stuk 3 (2021-2022) – Nr.1

 

Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en
stemmingen, stemming over het geheel.

Wanneer en waar?

Wanneer? woensdag 29 september 2021 vanaf 14:00
Locatie? Zaal 323 BHP

Streaming Printversie agenda