Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

 

  1. Voorstellen tot wijziging van het Reglement (R.v.O., art. 72)

 

 

* Voorstel tot wijziging van art. 63, 64 en 64bis van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, ingediend door mevrouw Lotte Stoops, mevrouw Els Rochette, mevrouw Khadija Zamouri en de heer Pepijn Kennis – Stuk 3 (2023-2024) – Nr.1

 

 

* Voorstel tot invoering van diverse wijzigingen van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, ingediend door de heer Fouad Ahidar en de heer Arnaud Verstraete – Stuk 3A (2023-2024) – Nr.1

 

 

 

Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen, stemming over het geheel.

Wanneer en waar?

Wanneer? dinsdag 28 november 2023 vanaf 14:00
Locatie? Zaal 206 BHP

Streaming Printversie agenda