Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

  1. Ontwerp van verordening (R.v.O. art. 41, 42, 43 en 52)

    - Ontwerp van verordening tot vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2018 - Stuk 7 (2019-2020) - Nr. 1

    Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel.

Wanneer en waar?

Wanneer? dinsdag 15 oktober 2019 vanaf 14:00
Locatie? Zaal 323 BHP