Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

Deze BESLOTEN commissievergadering volgt op de openbare vergadering van de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid, die plaatsvindt vanaf 14.00 uur.

  1. Begrotingsstukken van de Raad (R.v.O., art. 52 en 53)

    - Rekening voor het dienstjaar 2018 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds

    Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en stemming.

    - Begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2019 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

    Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en stemming.

Wanneer en waar?

Wanneer? dinsdag 15 oktober 2019 vanaf 14:30
Locatie? Zaal 323 BHP