Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Ontwerp van verordening (R.v.O. art. 41, 42, 43 en 52)

 

– Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2019 – Stuk 7 (2020-2021) – Nr. 1

 

 

Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel

 

 

2. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 42, 43, 44 en 53)

 

– Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021 – Stuk 6A (2020-2021) – Nr.1

 

 

Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel