Laden Evenementen

Waarover gaat deze vergadering?

1.Voorstel van resolutie (R.v.O., art. 45)

 

Voorstel van resolutie betreffende het verhelpen aan de aanhoudende taaldiscriminatie in de benoemingen bij gemeenten en OCMW’s in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad ingediend door de heer Mathias Vanden Borre, mevrouw Cieltje Van Achter en de heer Gilles Verstraeten – Stuk 768 (2020-2021) – Nr. 1

 

Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

 

2. Vraag (R.v.O., art. 58)

 

– van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt met betrekking tot de promotie van het Steunpunt Taalwetwijzer