Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

  1. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42 en 43)

 

Ontwerp van verordening houdende de subsidiëring van cultureel-erfgoedorganisaties en

cultureel-erfgoedprojecten – Stuk 815 (2022-2023) – Nrs.1 en 2

 

Beraadslaging en stemmingen

 

 

  1. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)

 

–    van de heer Arnaud Verstraete aan de heer Sven Gatz betreffende de stand van zaken van maatregelen

voor hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met een leervoorsprong

 

–    van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz betreffende de ouderbetrokkenheid

in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

 

–    van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz over de federale plannen voor

een nieuwe aanpak in verband met internationale scholen

 

–    van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt betreffende de overheveling van

bepaalde subsidies naar de   Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

 

–    van de heer Mathias Vanden Borre aan mevrouw Elke Van den Brandt betreffende de samenwerking

tussen het Huis van het Nederlands en de Brusselse gemeenten

 

–    van de heer Mathias Vanden Borre aan mevrouw Elke Van den Brandt betreffende de toegankelijkheid

van het VGC-patrimonium voor personen met een beperkte mobiliteit