STUK 3 (2021-2022) Nr.3

Amendement bij Voorstel tot wijziging van artikelen 29, 60, 61 en 62 en invoering van artikel 60bis van het Reglement van Orde van 29 september 2021

STUK 3(202120) -Nr.3 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2021-20 29 SEPTEMBER REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van artikelen 29, 60, 61 en 62 en invoering van artikel 60 het Reglement van Orde van de Raad AMENDEMENT – de heer Arnaud VERSTRAETE en de heer Mathias VANDEN BORRE – Zie: Stuk 320212022 – Nr.1: Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde Nr.2: Verslag Commissie 1694 – AMENDEMENT Voorstel tot invoering van artikel 6 Actualiteitsdebatten – er wordt een nieuw artikel 60bis “ AFDELING VI Actualiteitsdebatten Artikel 60bis 1. Het Uitgebreid Bureau kan beslissen een actualiteitsdebat te houden naar aanleiding van het indienen van fracties; om het actualiteitsdebat te houden voor of na de overige interpellaties, vragen om uitleg of actualiteitsvragen en om in voorkomend geval een andere maximumspreektijd te bepalen dan bepaald in punt 3. 2. Een actualiteitsdebat wordt in \351\351n enkele bespreking rechtstreeks in plenaire vergadering gehouden. 3. a) Tenzij het Uitgebreid Bureau anders beslist, is de maximumspreektijd voor een actualiteitsdebat 5minuten per fractie. De eerste spreker is het raadslid dat het eerst een initiatief heeft ingediend, of een raadslid van diens fractie. Indien er meerdere initiatieven werden ingediend, is de volgorde van de fracties die van de volgorde van indiening van de initiatieven. b) Tenzij het Uitgebreid Bureau anders beslist, mag het antwoord van het College niet langer duren dan 10 minuten. 4.Tot besluit van het debat in plenaire vergadering kan een motie bij de voorzitter worden ingediend, overeenkomstig artikel 62. VERANTWOORDING De voorgestelde spreektijd van 10 minuten per fractie is lang. Een spreektijd van 5 minuten per fractie moet voldoende zijn om een levendig debat . Er wordt vergeleken met de in het Reglement van Orde opgenomen spreektijd Arnaud VERSTRAETE Mathias VANDEN BORRE __________________