Amendement na verslag bij Voorstel tot invoering van diverse wijzigingen van het Reglement van Orde van 21 december 2023

21/12/2023 | Amendement
Download documentDocument lezen