Amendement na verslag bij Voorstel tot invoering van diverse wijzigingen van het Reglement van Orde van 13 december 2023

13/12/2023 | Amendement
Download documentDocument lezen