Stuk 6 (2020-2021) - Nr. 1

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020

19/11/2020 | Ontwerp van verordening
Document lezenDownload document