Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

De plenaire vergadering start na afloop van de plenaire vergaderingen van het BHP en de VVGGC.

 1. Samenstelling van de Raad en het College

 2. Benoeming van het Bureau (R.v.O., art.3)

 3. Toespraak van de voorzitter

 4. Mededelingen

 5. De Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels hoofdstedelijk gewest

 6. Aantal en samenstelling van de commissies (R.v.O., art. 12, 1)

 7. Motie van Orde (R.v.O., art. 30, 1.h en art. 30, 2)

 8. Voorstel tot wijziging van het Reglement (R.v.O., art.72)
  (onder voorbehoud van goedkeuring verzoek tot spoedbehandeling)

  Beraadslaging en stemming

  - Voorstel tot wijziging van artikel 40, 2 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, ingediend door de heer Arnaud Verstraete, de heer Sven Gatz en mevrouw Els Rochette – Stuk 3 (2019) – Nr.1

 9. Regeling van de werkzaamheden

  Schorsing van de vergadering

 10. Hervatting van de vergadering – eventueel na afloop van de Regeringsverklaring van de PFB – Halfrond BHP

  Beleidsverklaring (R.v.O. art.49, 1)

  - Het Bestuursakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 2019-2024

  Verklaring door het College

Wanneer en waar?

Wanneer? donderdag 18 juli 2019 vanaf 16:39
Locatie? Zaal 201

Streaming