Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Beleidsplannen (R.v.O., art. 49,3)

 

– Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025, ingediend door mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid – Stuk 764 (2020-2021) – Nr. 1

 

I. Beraadslaging
II. Hoorrecht Vlaamse volksvertegenwoordigers, verkozen in het Brussels
hoofdstedelijk gewest (R.v.O., art.69)
III. Hoofdelijke stemming

 

– Strategisch Meerjarenplan 2021-2025: de vertaling van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar de bepalingen van de Vlaamse decreten binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport – Stuk 765 (2020-2021) – Nr. 2

 

I. Beraadslaging
II. Hoorrecht Vlaamse volksvertegenwoordigers, verkozen in het Brussels
hoofdstedelijk gewest (R.v.O., art.69)
III. Hoofdelijke stemming

 

2. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)

 

– van mevrouw Lotte Stoops aan mevrouw Elke Van den Brandt en aan de heer Pascal Smet betreffende het initiatief Offstage

– van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz met betrekking tot het mentaal welzijn Brusselse studenten – impact coronacrisis

–  van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, over het naleven van quarantainemaatregelen na reizen in de scholen