Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Begrotingsstukken van de Raad (R.v.O., art. 53)

– Rekening voor het dienstjaar 2018 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds – Stuk 9 (2019-2020) – Nr.1

Beraadslaging en stemmingen

– Begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2019 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 9A (2019-2020) – Nr.1

Beraadslaging en stemmingen

– Begroting voor het dienstjaar 2020 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 9B (2019-2020) – Nr.1

Beraadslaging en stemmingen

 

2. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 52)

– Ontwerp van verordening tot vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2018 – Stuk 7 (2019-2020) – Nrs.1 en 2

Beraadslaging en stemmingen

 

3. Interpellaties (R.v.O., art. 61)

Interpellatie van de heer Gilles Verstraeten tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende de taaltrajecten en taalbaden in het Brussels Nederlandstalig onderwijs

Interpellatie van de heer Mathias Vanden Borre tot mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, betreffende de toekomst van de vzw Vlaams Brusselse Media

Interpellatie van mevrouw Els Rochette tot mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, betreffende de impact van het regeerakkoord en begrotingskrachtlijnen van Vlaanderen op Brussel en de VGC

 

4. Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59)

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende het aanbod van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw in Brussel

 

Wanneer en waar?

Wanneer? vrijdag 25 oktober 2019 vanaf 9:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Streaming