Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Begrotingsstukken van de Raad (R.v.O., art. 53)

– Begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 9 (2021-2022) – Nr. 1

Beraadslaging

 

– Begroting voor het dienstjaar 2022 en het Reservefonds van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 9A (2021-2022) – Nr. 1

Beraadslaging

 

2. Beleidsverklaring (R.v.O., art. 49, 1)

– Beleidsverklaring 2021-2022 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 4 (2021-2022) – Nrs. 1 en 2

Beraadslaging

 

De Vlaamse volksvertegenwoordigers, verkozen in het Brussels hoofdstedelijk gewest, worden gehoord voor dit agendapunt. (R.v.O., art. 68)

 

3. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 53)

– Ontwerp van verordening tot vaststelling van het Meerjarenplan 2022-2025 – Stuk 5 (2021-2022) – Nrs. 1 en 2

Beraadslaging

 

4. Stemmingen

– over de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 9 (2021-2022) – Nr. 1

– over de begroting voor het dienstjaar 2022 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 9A (2021-2022) – Nr. 1

– over de Beleidsverklaring 2021-2022 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 4 (2021-2022) – Nrs. 1 en 2

– over het ontwerp van verordening tot vaststelling van het Meerjarenplan 2022-2025 – Stuk 5 (2021-2022) – Nrs. 1 en 2

 

5. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)

– van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt over de huidige doelgroepen bij de vaccinatiecampagnes en de voorbereiding
op vaccinaties van jonge kinderen

– van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz over de nieuwe Covid-19-maatregelen in verband met onderwijs en de voorhanden zijnde (digitale) infrastructuur

 

6. Actualiteitsvragen (R.v.O., art. 60)

– van de heer Juan Benjumea Moreno aan mevrouw Elke Van den Brandt over het nieuwe Huis van het Kind

– van mevrouw Hilde Sabbe aan mevrouw Elke Van den Brandt over het tekort aan psychologen in Brussel

Wanneer en waar?

Wanneer? vrijdag 17 december 2021 vanaf 9:00
Locatie? videoconferentie

Streaming Printversie agenda