Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

 1. Voorstellen van resolutie (R.v.O., art. 45)

  - betreffende de zorg van senioren met een migratieachtergrond in Brussel, ingediend door mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Hannelore Goeman, mevrouw Khadija Zamouri en de heer Arnaud Verstraete – STUK 733 (2018-2019) – Nrs.1 en 2

  I. Beraadslaging
  II. Horen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels hoofdstedelijk gewest (R.v.O., art. 68)
  III. Hoofdelijke stemming

  - betreffende de opmaak van een visietekst voor de Nederlandstalige bibliotheek in Brussel van morgen, ingediend door de heer Paul Delva, de heer Jef Van Damme, de heer René Coppens, mevrouw Annemie Maes en mevrouw Cieltje Van Achter – STUK 734 (2018-2019) – Nrs.1 en 2

  I. Beraadslaging
  II. Horen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels hoofdstedelijk gewest (R.v.O., art. 68)
  III. Hoofdelijke stemming

 2. Beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019 - Voortgangsrapport 2016-2018 – Stuk 735 (2018-2019) - Nr.1

  I. Beraadslaging
  II. Horen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels hoofdstedelijk gewest (R.v.O., art. 68)
  III. Hoofdelijke stemming

 3. Interpellatie (R.v.O., art. 61)

  - van mevrouw Liesbet Dhaene tot de heer Guy Vanhengel betreffende het inschrijvingsplatform voor het secundair onderwijs en de voorrangsregel

 4. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)

  - van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Pascal Smet betreffende de Vlaamse Sportsite in het Brussels Gewest
  - van mevrouw Hannelore Goeman aan mevrouw Bianca Debaets in verband met de tevredenheidsstudie van de ouders over het lokaal loket kinderopvang
  - van mevrouw Hannelore Goeman aan de heer Guy Vanhengel in verband met de bouw van nieuwe scholen in Schaarbeek
  - van mevrouw Hannelore Goeman aan de heer Guy Vanhengel over de impact van het uitblijven van het Brusseldecreet op de werking van de VGC
  - van mevrouw Hannelore Goeman aan de heer Guy Vanhengel in verband met een tweetalige middelbare school in Brussel
  - van de heer Johan Van den Driessche aan de heer Guy Vanhengel betreffende de opvolging van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Suriname
  - van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Guy Vanhengel betreffende het plaatsgebrek in het Nederlandstalig onderwijs
  - van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Guy Vanhengel betreffende de verplichte aanwezigheid van leerlingen op klimaatbetogingen

Wanneer en waar?

Wanneer? vrijdag 26 april 2019 vanaf 9:00
Locatie? Zaal 201 BHP

Streaming