Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

De vergadering is openbaar via de Facebookpagina van de Raad:
https://www.facebook.com/raadvgc

 

Voorzitter: De heer FOUAD AHIDAR

 

Stand van zaken ingevolge de coronacrisis.

 

Uiteenzetting door het College, tussenkomsten van de fracties (*), replieken van het College en slotreplieken van de fracties (**)

 

Elke spreker zal verzocht worden zijn micro aan te zetten alvorens het woord te nemen en de micro daarna uit te zetten.

 

Artikel 21 van het Reglement van Orde is van toepassing op de werking van deze commissie ad hoc: Onder alle omstandigheden mogen de leden van de Raad de commissievergaderingen waar zij geen vast of plaatsvervangend lid van zijn, bijwonen en er het woord voeren zonder stemgerechtigd te zijn, met uitzondering van artikel 12, 1, §3.

 

Deze Gemengde Commissie ad hoc vergadert via het videoconferentiesysteem WebEx Cisco. De commissievergadering is openbaar en de videoconferentie wordt opgenomen, live gestreamd via Facebook en dadelijk na de vergadering online gezet op de website van de Raad www.raadvgc.be.

 

(*) Het woord zal gegeven worden in de gewone volgorde zoals tijdens de plenaire vergadering en de spreektijd wordt beperkt tot  10 minuten per politieke fractie.

 

(**) De maximumspreektijd voor de slotreplieken is 2 minuten per fractie.