Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Voorstellen tot wijziging van het Reglement (R.v.O., art.72)

– Voorstel tot wijziging van artikelen 29, 60, 61 en 62 en invoering van artikel 60bis van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de heer Fouad Ahidar, de heer Mathias Vanden Borre, de heer Arnaud Verstraete, mevrouw Bianca Debaets, mevrouw Khadija Zamouri en mevrouw Hilde Sabbe
Stuk 3 (2021-2022) – Nrs. 1, 2 en 3
Artikelsgewijze stemmingen en stemming over het geheel.

– Voorstel tot wijziging van artikel 3, 1 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de heer Mathias Vanden Borre, mevrouw Cieltje Van Achter en de heer Gilles Verstraeten – Stuk 3A (2021-2022) – Nr. 1
Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel.

– Voorstel tot wijziging van artikel 62 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de heer Fouad Ahidar
Stuk 3B (2021-2022) – Nr. 1
Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel.

Wanneer en waar?

Wanneer? vrijdag 29 oktober 2021 vanaf 9:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Printversie agenda