Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

 

  1. Voorstel tot wijziging van het Reglement (R.v.O., art. 72)

 

Voorstel tot wijziging van artikelen 44 en 45 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de heer Mathias Vanden Borre, mevrouw Cieltje Van Achter, de heer Gilles Verstraeten, mevrouw Bianca Debaets en de heer Pepijn Kennis

Stuk 3D (2021-2022) – Nr. 1

 

Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel.