Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

Ontwerp van verordening houdende de subsidiëring van cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedprojectenStuk 815 (2022-2023) – Nr.1

 

Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel. 

 

Samenvattend verslag uitgebracht door de heer Mathias Vanden Borre – Stuk 815 (2022-2023) – Nr. 2

Wanneer en waar?

Wanneer? vrijdag 18 november 2022 vanaf 9:30
Locatie? Zaal 201 BHP

Streaming Facebook Printversie agenda