Laden Evenementen

Waarover gaat deze vergadering?

 

 

 1. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 52)

 

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de aanpassing van het Meerjarenplan 2022-2025

– Stuk 6A (2021-2022) – Nr.1

 

Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel.

Wanneer en waar?

Wanneer? dinsdag 5 juli 2022 vanaf 14:30
Locatie? Zaal 206 BHP

Streaming Printversie agenda