Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Beleidsverklaring

 

– Beleidsverklaring 2021-2022 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 4 (2021-2022) – Nr. 1

 

Benoeming van een verslaggever en bespreking.

 

2. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 53)

 

– Ontwerp van verordening tot vaststelling van het Meerjarenplan 2022-2025 – Stuk 5 (2021-2022) – Nr.1

 

Benoeming van een verslaggever, algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemmingen en stemming over het geheel.

Wanneer en waar?

Wanneer? dinsdag 7 december 2021 vanaf 13:00
Locatie? videoconferentie

Streaming Printversie agenda